Informujemy, że według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w pierwszym okresie raportowania tj. od 21 marca do 20 maja 2020 r. na terenie gminy Turobin stwierdzono występowanie suszy na zbożach jarych (do 10%). Susza wystąpiła na I kategorii gleby: 

Kategoria I - Bardzo podatna na suszę(WOD < 127,5 mm), gatunki gleby: piasek luźny - pl
piasek luźny pylasty - plp
piasek słabo gliniasty - ps
piasek słabo gliniasty pylasty - psp

Na pozostałych uprawach zagrożenia suszą nie stwierdzono.

Więcej informacji na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2020,0602142/