Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Ministerstwem Rozwoju zaprasza na cykl 20 wideokonferencji. Celem wideokonferencji jest przekazanie przedsiębiorcom informacji o przyjętych rozwiązaniach prawnych przeciwdziałającym skutkom gospodarczym pandemii COVID-19 oraz przekazanie korzyści wynikających z przyjętych pakietów ustaw zwanych Tarczą Antykryzysową. Cykl wideokonferencji potrwa 7 tygodni.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram konferencji znajdują się na stronie:

www.parp.gov.pl/tarcza