Turobin, dnia 15.06.2020 r.

 

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Turobin - Gminny Komisarz Spisowy  ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Turobin

 

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:

  1. pełnoletnich;
  2. zamieszkałych w gminie Turobin;
  3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

Termin składania dokumentów:

15.06.2020 r. – 08.07.2020 r.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie i oświadczenie o umiejętnościach 
  2. Oświadczenie o spełnieniu wymogu niekaralności

 

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Turobinie w godzinach pracy urzędu z dopiskiem: „Nabór na  rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.

 

Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą brane pod uwagę.

Nabór na Rachmistrzów

docx

oświadczenie umiejetności głowne

Rozmiar: 16.45 kb
Odsłon : 74
Data dodania: 2020-06-15
docx

oswiadczenie_o_niekaralnosci

Rozmiar: 41.18 kb
Odsłon : 68
Data dodania: 2020-06-15
docx

kluazula_informacyjne_dotyczy_przetwarzania_danych_osobowych

Rozmiar: 21.77 kb
Odsłon : 68
Data dodania: 2020-06-15