Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Nr 71 Wójta Gminy Turobin z dnia 15 lipca 2020 r. w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródkach na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2020 r. wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródkach.

Kandydatem została Pani Jolanta Dzwolak.