Wójt Gminy Turobin
zaprasza  mieszkańców Turobina 
na spotkania konsultacyjne dotyczące odzyskania  praw miejskich przez Turobin,
które odbędą się  w dniach 28 sierpnia 2020 roku o godz. 18.30
oraz 6 września 2020 roku o godz.  17.00 w remizie OSP w Turobinie.