Sołtys Turobina informuje,

że dnia 20 września 2020 r. o godz. 17:00 w Remizie OSP Turobin

odbędzie się zebranie wiejskie

w sprawie planowanego funduszu sołeckiego na rok 2021.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Turobina.