Uprzejmie  informuję, że  wszystkie osoby z terenu gminy Turobin,

które w IV naborze zgłoszeń lokalizacji złożyły wniosek nt. usuwania wyrobów zawierających azbest

zostały zakwalifikowane  do projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego",

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  dla powiatu biłgorajskiego  do usuwania wyrobów zawierających azbest

wyłonił firmę P.P.H.U. WAGRA Wacław Ostrowski. 

Wykonawca będzie sukcesywnie kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi  celem ustalenia  terminów realizacji prac.

Planowany termin rozpoczęcia prac na przełomie 2020/2021 roku.