Przebudowa drogi gminnej 109100L w miejscowości Turobin i Przedmieście Szczebrzeszyńskie w gminie Turobin w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz budowy zjazdów indywidualnych z drogi gminnej 109100L – etap I od km 0+563,79 do km 0+853,00