W związku z decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia informuje się mieszkańców wsi Zabłocie, że woda nie nadaje się do picia i kontaktu z żywnością.

Do czasu zapewnienia wody odpowiadającej wymaganiom, gmina będzie bezpłatnie przekazywała wodę pitną mieszkańcom (w 5 litrowych pojemnikach), począwszy od dnia 1 grudnia od godzin rannych.

Woda do celów gospodarczych będzie rozprowadzana przez beczkowóz, planowane dostawy rozpoczną się w godzinach popołudniowych.