Wójt Gminy Turobin ustala dzień 24 grudnia (czwartek) wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Turobin za dzień 26 grudnia 2020 r., święto przypadające w sobotę w 2020 r.