• Zamknięte hotele - dostępne jedynie dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze
 • Zamknięte stoki narciarskie
 • Zamknięte galerie handlowe (otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe)
 • Dziesięciodniowa kwarantanna po powrocie do Polski transportem zbiorowym
 • Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego
 • Dodatkowo w noc sylwestrową zakaz i ograniczenia w przemieszczaniu się od godz. 19.00 31 grudnia 2020 do godz. 6.00 1 stycznia 2021.

  Ponadto przedłużono dotychczasowe ograniczenia:
 • Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie)
 • Ograniczenia w transporcie zbiorowym:  50% liczby miejsc siedzących, 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych
 • Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego - maksymalnie 1 os./15m2
 • Udział w zgromadzeniach - maksymalnie 5 osób
 •  Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji
 • Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki
 • Ograniczenie w sklepach - maksymalnie 1 os./15m2
 • Godziny dla seniorów - od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00
 • Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz

Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały ulegają przedłużeniu.