Zadanie pn. „Wykonanie tablic informacyjnych celem promocji turystycznej i przyrodniczej Gminy Turobin”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”
Gmina Turobin dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Biłgorajska mogła zrealizować inwestycję polegającą na ustawieniu tablic informacyjnych i wiat rowerowych oraz oznakowaniu szlaków rowerowych przebiegających przez nasza Gminę. Wykonane prace pozytywnie wpłynęły na promocję turystycznych i krajobrazowych walorów naszej Gminy, zarówno mieszkańcy jak i turyści mają więcej informacji ułatwiających poznanie naszych pięknych okolic.
Całkowity koszt zadania: 39 920,00 zł
Wysokość grantu (63,63%):25 401,00 zł