PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2021 ROKU

Gmina

Lokalizacja punktu
nieodpłatnej pomocy
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Podmiot świadczący nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Uwagi

Turobin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy

ul. Rynek 4

23 – 465 Turobin

 

 

 

 

 

Wtorek godz. 800 – 1200

Styczeń – 5,12,26
Luty  - 9,16,23
Marzec – 9,16,30
Kwiecień – 6,20,27
Maj – 11,18,25
Czerwiec – 1,8,15,29
Lipiec – 6,13,20,27
Sierpień – 3,10,17,24
Wrzesień – 7,14,21,28
Październik – 5,12,19
Listopad – 2,9,16,30
Grudzień – 7,14,21,28

 RADCA PRAWNY

wyznaczony przez OIRP

 

 

 

 

 

 

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr

668 150 589

 

(w dni powszednie w godz.

800 – 1200)

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

 

Wszystkie lokale, w których funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dostępne są dla osób niepełnosprawnych.

Umawianie wizyt nr 668 150 589