Wójt Gminy Turobin ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania
 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Turobin
w 2021 roku.

Nabór będzie trwał od 1lutego do 30 kwietnia 2021r.

Głównym kryterium decydującym o otrzymaniu dofinansowania jest kolejność składania wniosków.

Tryb przyznawania dofinansowania określa Uchwała nr XL/239/2018 Rady Gminy Turobin
z dnia 2 lutego 2018r.(Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 740) w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Turobin.

Wysokość dofinansowania wynosi 50% udokumentowanych poniesionych na budowę, zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków kosztów brutto,

jednak nie więcej niż 3 619,00 zł.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy Turobin określa załącznik do w/w Uchwały– „Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Turobin

Wzory dokumentów są do pobrania ze strony internetowej Gminy Turobin (załączniki
do niniejszej informacji) oraz w Urzędzie Gminy pok. Nr.9
tel. kontaktowy (84) 6833335 wew. 40