Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Turobin!

Zachęcam do wypełnienia ankiety dotyczącej kierunków rozwoju naszej Gminy. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w Strategii Rozwoju Gminy Turobin na lata 2021-2030 w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych.

W związku z trwającym reżimem sanitarnym wynikającym z pandemii COVID- 19  proponuję Państwu ankietę w wersji elektronicznej (on-line). Narzędzie to umożliwia bezpieczne wypełnienie ankiety w komputerze lub telefonie, bez konieczności drukowania i zostawiania wypełnionego dokumentu w  Urzędzie Gminy. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną przedstawione w formie raportu z badań i służyć będą do prac nad strategią. Po wypełnieniu, ankieta zostaje przesłana do zbiorczej bazy danych.

Ankieta dostępna jest pod linkiem (otwiera się automatycznie po kliknięciu w link):

 https://forms.gle/TTE3tZEJmSMAjMzw6  

Termin nadsyłania ankiet mija 16 lutego 2021 r.

Bardzo dziękuję za poświęcony na wypełnienie ankiety czas i Państwa zaangażowanie w prace nad Strategią Rozwoju Gminy Turobin.

 

                                                                                                                                                W wyrazami szacunku

                                                                                                                                                                    Andrzej Kozina

                                                                                                                                                               Wójt Gminy Turobin