Mając na uwadze aktualna sytuacje epizootyczną ważne jest skuteczne zapobieganie, szybka i właściwa reakcja hodowców drobiu w przypadku podejrzenia choroby. Zapobieganie polega m.in na  przestrzeganiu zasad bioasekuracji, ostrożności przy chowie drobiu na wolnym powietrzu oraz zapobieganiu korzystania z wód podziemnych.