Zakres robót obejmuje wykonanie 853,00 mb ciągu dla pieszych i rowerzystów o szerokości 2,50m i 3,00m oraz zjazdów z kostki betonowej. Na skrzyżowaniu z drogą gminną 109105L zlokalizowane zostaną chodniki z kostki betonowej od 1,50m do 2,50m.