Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Turobin stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do:

  • przygotowania posiłków,
  • mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw,
  • mycia zębów i naczyń,
  • kąpieli noworodków i niemowląt.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.