Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju informuje, iż woda z wodociągu Turobin może być ponownie używana bez ograniczeń.