OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą nr XXIX/180/2020 Rady Gminy Turobin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu  i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Turobin na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji,

Wójt Gminy Turobin

zaprasza

mieszkańców Gminy Turobin, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Turobin na lata 2021-2030.

 

Gmina Turobin finalizuje prace nad Strategią Rozwoju Gminy Turobin na lata 2021-2030. Kolejnym ich etapem są konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu, które potrwają w okresie od 19 maja 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu. Formularz należy złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Turobinie lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule e-maila: „KONSULTACJE STRATEGII” do dnia 25 czerwca 2021r.

Uwagi można będzie zgłaszać w trakcie dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się 22 czerwca 2021 r. w godzinach 12.00 – 16.00 w Urzędzie Gminy w Turobinie. Dyżur konsultacyjny zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Uczestnicy spotkań proszeni są o zaopatrzenie się w środki ochrony indywidualnej – maseczki. W sytuacji wystąpienia nagłych okoliczności, np. wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w związku z epidemią SARS-CoV-2, dopuszcza się możliwość zmiany formy dyżuru konsultacyjnego na formę zdalną (on-line).

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Turobin na lata 2021 – 2030 w wersji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, natomiast w wersji papierowej do wglądu dla zainteresowanych podmiotów dostępny jest w Urzędzie Gminy w Turobinie.

 

                                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                  /-/ Andrzej Kozina

strategia rozwoju gminy

doc

formularz konsultacji

Rozmiar: 38.91 kb
Odsłon : 135
Data dodania: 2021-05-19
pdf

zarządzenie

Rozmiar: 266.62 kb
Odsłon : 86
Data dodania: 2021-05-19
pdf

SR GMINY TUROBIN PROJEKT

Rozmiar: 3.17 mb
Odsłon : 594
Data dodania: 2021-05-19