Na terenie całego kraju w 2020 roku rozpoczęło się wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024, którego celem jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych. W związku z powyższym uprzejmie informujemy właścicieli lasów o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w celu umożliwienia pracownikom przedsiębiorstwa państwowego pn. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.