Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji:

 

  1. Komisja Budżetu, Finansów i Planowania- 06.2021 r. godz. 14.30

 

- Sprawozdanie OSP z wydatków i zakupów rzeczowych za 2020 rok.

 

  1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji- 18.06.2021 r. godz. 15.00

          - Omówienie petycji „Dbajmy o jakość obsługi interesanta- Zmieniajmy

            Gminy na lepsze” z dnia 02.04.2021 r.

 

  1. Komisja Rewizyjna- 06.2021 r. godz.15.30

- Ocena zgodności wydatków otrzymanej dotacji Klubu Piłkarskiego Tur za 2020 r.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury: 18.06.2021 r. godz. 9.30

 

- Zakończenie roku szkolnego 2020/2021,

- Przygotowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,

- Podsumowanie prac Komisji za I półrocze 2021 r.