Procedura szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Straty należy zgłosić do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa zamieszczonych w załącznikach poniżej.
Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

straty w gospodarstwach rolnych

docx

NFORMACJA DOT. Strat w rolnictwie 2021

Rozmiar: 14.65 kb
Odsłon : 87
Data dodania: 2021-06-28
doc

zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich

Rozmiar: 46.08 kb
Odsłon : 89
Data dodania: 2021-06-28
doc

zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta

Rozmiar: 57.34 kb
Odsłon : 63
Data dodania: 2021-06-28
doc

Zał. nr 4 Oświadczenie_susza

Rozmiar: 27.65 kb
Odsłon : 85
Data dodania: 2021-06-28
doc

zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny

Rozmiar: 43.01 kb
Odsłon : 77
Data dodania: 2021-06-28
docx

Zał. nr 5 Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Rozmiar: 12.06 kb
Odsłon : 64
Data dodania: 2021-06-28
doc

Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego

Rozmiar: 27.14 kb
Odsłon : 86
Data dodania: 2021-06-28
doc

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy

Rozmiar: 87.55 kb
Odsłon : 94
Data dodania: 2021-06-28