Gmina Turobin zgodnie z umową nr 1291 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia  w 2020 r. roku dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór uzupełniający 2020) zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Turobin, otrzymała dofinansowanie na projekt pn.: Remont dróg gminnych nr 109106L ul. Zamkowa, nr 109140L ul. Targowa, nr 109141L ul. Polna w Turobinie” w kwocie 483.297,00 złotych. Całkowita wartość inwestycji wynosi 690.425,51 złotych. Termin realizacji do dnia 14 maja 2021 r.

 

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych oraz podniesieni standardów technicznych remontowanych dróg poprzez między innymi:,

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie obramowania,

- dostosowanie wysokościowe urządzeń podziemnych,

- uzupełnienia szczelin przykrawężnikowych,

- regulacje wysokościowe nawierzchni,

- wykonanie nowych poboczy,

- oznakowanie pionowe,

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu.