Komisja Rewizyjna- 23.07.2021 r. godz. 7.30 - kontrola wydatków na straże pożarne za 2020 r. i I półrocze 2021r.
- Komisja Budżetu, Finansów i Planowania- 23.07.2021 godz. 8.00 - Sprawozdanie Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół z wykonania zadań w jednostkach oświatowych Gminy Turobin za I półrocze 2021 r.