W Y K A Z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turobin przeznaczonej do sprzedaży

Obręb

Tytuł własności

Nr działki

Pow. m kw.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

Turobin

KW ZA1B/00093237/3

2062

100

nieruchomość gruntowa

teren zabudowy o charakterze miejskim

2.300.00 zł

Turobin, dnia 28 lipca 2021 r.

Jednocześnie informuję, że termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mija dnia 9 września 2021 r.