Informacja Starosty Biłgorajskiego w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Olszanka o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej. Wnioski należy składać do Starosty Biłgorajskiego na adres Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj. Termin składania wniosków upływa 25.08.2022 r.