Wszelkie informacje lub zapytania prosimy kierować do Urzędu Gminy w Turobinie, pod numer tel. 84 68 33 335 w. 23