KOMUNIKAT

W SPRAWIE PRZYDATNOŚCI

WODY DO SPOŻYCIA

Ogłoszony w dniu 15 września 2021.

UWAGA ODBIORCY WODY WODOCIĄGOWEJ

Zawiadamiamy odbiorców wody z wodociągu Radecznica zaopatrujcącego w wody miejscowosci: Radecznica, Zaporze, Gruszka Zaporska, Podlesie Małe, Podlesie Duże, Wólka Czernięcińska, Zakłodzie, Gaj Gruszczański, Mokrelipie, Zaburze, Latyczyn, Chłopków, Podborcze, Dzielce, Gorajec Zagroble-Kolonia, Gorajec Stara Wieś- tzw. Tokarka.

zgodnie z opinią z dnia 15 września 2021r. wydaną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu woda z wodociągu Radecznica nadaje się do spożycia.

 

 

Wprowadzone wcześniej ograniczenia wynikające z warunkowej przydatności wody do spożycia przestają obowiązywać.