Komisja Rewizyjna odbędzie się w poniedziałek 27.09.2021 o godz. 8.00 - Ocena dochodów i wydatków w budżecie za I półrocze 2021 r.
 Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się w poniedziałek 27.09.2021 r. o godz. 8.00- analiza wydatków dla przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.
 Komisja Kultury i Oświaty odbędzie się 27.09.2021 r. o godz. 9.00- Przegląd miejsc pamięci narodowej- opieka instytucjonalna nad tymi miejscami. Obchody kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej i napaści Związku Sowieckiego na Polskę.