Nowe dowody osobiste będą lepiej zabezpieczone – to za sprawą odcisków palców zamieszczonych w warstwie elektronicznej dokumentów, a także uwidocznionemu podpisowi posiadacza. 
Warto pamiętać, że dotychczasowych, ważnych dokumentów nie trzeba będzie wymieniać.
Polska dostosowuje dowody osobiste do wymogów Unii Europejskiej. Nowe dokumenty będą wyposażone w warstwę elektroniczną, o wysokim stopniu zabezpieczenia, która podobnie jak w przypadku paszportów, zawierać będzie wizerunek twarzy posiadacza oraz dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Dodatkowo, w warstwie graficznej ponownie pojawi się odręczny podpis właściciela, a także literowy skrót PL na tle flagi Unii Europejskiej.
Administracja rządowa zapowiada wprowadzenie nowego dowodu osobistego od 08 listopada 2021 r.
Warto pamiętać, że wszystkie osoby posiadające ważne dowody osobiste, wydane według dotychczas obowiązujących wzorów, nie będą musiały ich wymieniać. Z tych dokumentów będzie można korzystać do momentu utraty ich ważności.
Więcej informacji na temat nowego dowodu osobistego można uzyskać  na stronie gov.pl