• Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 25.10.2021 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Turobin. Temat: Analiza stanu realizacji budżetu Gminy Turobin za I półrocze 2021 r.
  • Komisja Kultury i Oświaty odbędzie się dnia 26.10.2021 r. (wtorek) o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy Turobin. Temat: Funkcjonowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Turobin oraz przygotowanie do Święta Niepodległości - 11 Listopada.