W piątek 5 listopada 2021 r.  tylko do godz. 12.00, będzie można załatwić sprawy z zakresu dowodów osobistych.  Skrócenie czasu obsługi,  związane jest z wdrażaniem rządowych rozwiązań technicznych, które umożliwią wyrobienie nowego dokumentu tożsamości.

 

            Od poniedziałku 8 listopada 2021 r., mieszkańcy będą mogli już składać wnioski o dowód osobisty według nowych regulacji.

Należy pamiętać, że wszystkie osoby posiadające ważne dowody osobiste, wydane zgodnie z dotychczas obowiązującym wzorem, nie będą musiały ich wymieniać. Z tych dokumentów będzie można korzystać do momentu utraty ich ważności..

Polska dostosowuje dowody osobiste do wymogów Unii Europejskiej. Nowe dokumenty będą wyposażone w warstwę elektroniczną, o wysokim stopniu zabezpieczenia, która podobnie jak w przypadku paszportów, zawierać będzie wizerunek twarzy posiadacza oraz dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Dodatkowo, w warstwie graficznej pojawi się odręczny podpis właściciela, a także literowy skrót PL na tle flagi Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat nowego dowodu osobistego można uzyskać na stronie gov.pl.