Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 05.11.2021 r. o godzinie 18.00 w Urzędzie Gminy Turobin.
Temat :" Skarga na Wójta Gminy Turobin od Pani Poseł Beaty Strzałki - zobowiązanie do odpisania pisma".
Przewodniczący Komisji pan Damian Fiut zaprasza wszystkich Radnych.