Komisja Rewizyjna (wyjazdowa) odbędzie się dnia 21.11.2021 r.  o godz. 11:00. Zbiórka pod Urzędem Gminy w Turobinie.

Temat Komisji: Kontrole pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności inwestycji prowadzonych przez Gminę Turobin w 2021 r.