Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 23.11.2021 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy Turobin.
Temat: Analiza projektu budżetu Gminy Turobin na 2022 rok.
 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się dnia 23.11.2021 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Turobin.
Temat: Sprawy bieżące. Analiza projektów uchwał.