Komisja Rolnictwa odbędzie się 25.11.2021 r. o godzinie 9.30 w Urzędzie Gminy.

Temat: Opiniowanie uchwały odnośnie stawki podatku gruntowego na 2022 rok. Opracowanie planu pracy Komisji Rolnictwa na 2022 rok.