Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 08.12.2021 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Turobin- sala posiedzeń.
Temat: Podsumowanie pracy Komisji w 2021 r. Wstępne przygotowanie planu pracy Komisji na 2022 r.
Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 10.12.2021 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Turobin- sala posiedzeń.
Temat: Opiniowanie projektu budżetu Gminy Turobin na 2021 r. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w 2021 r.