Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 10.12.2021 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy- sala posiedzeń.

Temat: Podsumowanie pracy Komisji w 2021 r.