Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się 15.12.2021 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Turobin.
Temat: Przygotowanie  spotkania opłatkowego. Omawianie spraw bieżących.