Komisja Skarg, Wniosków i petycji odbędzie się dnia 28.12.2021 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy Turobin.
Temat: Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Turobin.
Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 28.12.2021 r. o godzinie13.30 w Urzędzie Gminy Turobin.
Temat: Omówienie budżetu na 2022 r.