Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury odbędzie się dnia 29 grudnia 2021 r. o godz. 13:15 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Temat: Omówienie spraw bieżących i budżetu na rok 2022.