Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras

zaprasza dzieci rolników na zimowe wyjazdy w góry.

We współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej proponujemy 8-dniowe zimowiska w 2 ośrodkach kolonijnych w Białym Dunajcu k/Zakopanego oraz w Milówce (Beskid Żywiecki).

 Termin zimowiska: 13.02.2022 – 20.02.2022

Koszt: 400 zł (dla dzieci rolników)

 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

  1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2006 r. (wiek – do 16 lat)
  2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno-rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania wyjazdu

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania turnusu kolonijnego.

  1. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:

a) zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu (niedostarczenie zaświadczenia skutkuje poniesieniem pełnych kosztów organizacji wypoczynku, tj. 1270 zł)

b) karta uczestnika (5 stron)

Zapisy do dnia 17 stycznia 2022 r.

pod nr tel.: 84 68 33 335 w. 24

lub w Urzędzie Gminy Turobin, pokój nr 7

Ilość miejsc ograniczona - 20 osób

zimowisko 2022

pdf

3. Karta_kwalifikacyjna_P_KRUS_2022_ZIMA

Rozmiar: 565.44 kb
Odsłon : 99
Data dodania: 2022-01-10
pdf

2. Informacje_dla_Rodziców_KRUS_2022_ZIMA

Rozmiar: 975.59 kb
Odsłon : 112
Data dodania: 2022-01-10