Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 20.01.2022 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Temat: Opracowanie planu pracy komisji na 2022 r.