Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 20.01.2022 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Temat: Opracowanie planu pracy komisji na 2022 r.