Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się dnia 25 stycznia 2022r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

 Temat: Opracowanie planu pracy komisji na 2022 rok oraz omówienie spraw bieżących.