Zgodnie z zarządzeniem nr 11/2022 Starosty Biłgorajskiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu biłgorajskiego informujemy, że od dnia 26 stycznia 2022 r. do odwołania udzielanie nieodpłatnych porad prawnych odbywać się będzie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, po uprzedniej rejestracji pod nr tel.: 668 150 589 w godzinach 7:30 - 15:30.