INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW

 

Nowa firma PGO Rzeszów  rozpoczęła zaopatrywanie mieszkańców w worki na poszczególne frakcje odpadów.  W dniu 31 stycznia 2022 roku pracownicy nowej firmy zostawiali worki przy wejściach i wjazdach na posesje.

W przypadku braku otrzymania worków prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminyw Turobinie, pokój nr 9.

Gabaryty można oddawać w porozumieniu z pracownikiem Urzędu Gminy na PSZOK

w Turobinie w każdy poniedziałek. W miesiącu letnim zostanie zorganizowana zbiórka gabarytów z posesji o terminie powiadomimy