KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PLACÓWKA TERENOWA BIŁGORAJ

informuje:

w związku z pandemią SARS-CoV-2

Punkt Informacyjny KRUS w Turobinie

do dnia 28 lutego 2022 roku będzie nieczynny