INFORMACJA
O DOFINANSOWANIU NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
Wójt Gminy Turobin ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Turobin.
Nabór będzie trwał od 7 lutego do 30 kwietnia 2022 r.
Głównym kryterium decydującym o otrzymaniu dofinansowania jest kolejność składania wniosków. Tryb przyznawania dofinansowania określa Uchwała nr XL/239/2018 Rady Gminy Turobin z dnia 2 lutego 2018 r. (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 740) w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Turobin.
Wysokość dofinansowania wynosi 50% udokumentowanych poniesionych na budowę, zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków kosztów brutto,
jednak nie więcej niż 3 678,50 zł.
Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy Turobin określa załącznik do w/w Uchwały – "Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Turobin”
Dokument pobrać można ze strony internetowej Gminy Turobin  oraz w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 tel. kontaktowy (84) 6833335 wew. 40.

oczyszczalnie

doc

Wniosek o dofinansowanie przydomowe oczyszczalnie 2022r

Rozmiar: 46.08 kb
Odsłon : 104
Data dodania: 2022-02-07
odt

Załącznik do Uchwały Nr XL-regulamin przydomowych oczyszczalni

Rozmiar: 15.52 kb
Odsłon : 108
Data dodania: 2022-02-07